Friday, 21 June 2013

Na diabła nam Ojczyzna?Wrócę jeszcze na chwilę do zasadniczego pytania, nad odpowiedzią, na które powinniśmy, każdy z nas, pracować przez całe życie. Ta odpowiedź, poważna i odpowiedzialna, bowiem brzmi tak – Ojczyzna dana jest nam po to, aby ją bronić, rozwijać i przekazać lepszą następnym pokoleniom.

 
Niestety, nie jest to moja oryginalna odpowiedź, podsunął mi ją Ojciec św. Franciszek, a mówiąc bardziej dokładnie, ks. kardynał Jorge Bergoglio. Ale przyjmuję ją za swoją.
            I teraz postawmy pytanie zasadnicze. Każdy sobie, a ja postawię je tym wszystkim, którym się wydaje i którzy marzą o tym, żeby rządzić w Polsce – Przyjacielu, z PO, PSL, a także i, ty z PiS-u i SP, czy rozumiesz tę odpowiedź, czy widzisz dystans, jaki dzieli ciebie od postawy, od odpowiedzi, jakiej na to tytułowe pytanie udzielił przed laty ks. kard. Bergoglio?
            Kiedy ty, prezydencie, premierze, ministrze, pośle, senatorze, kiedy ty, prokuratorze, sędzio, dziennikarzu, kiedy ty, przewodniczący KRRiT, będziesz mógł z czystym sumieniem powiedzieć, że to jest również i Twoja odpowiedź?
            Jestem sam człowiekiem małej wiary, więc, niestety, nie mam nadziei, że ty kiedykolwiek dojrzejesz do tego, aby ta odpowiedź ks. kardynała stała się Twoją odpowiedzią. Więc, jeśli i ty, nie masz nadziei, aby to kiedykolwiek stało się Twoim udziałem, to coś ci poradzę, posłuchaj.
Nie grzesz więcej, bo wyniszczanie Ojczyzny, to wielki i ciężki grzech, więc daj sobie spokój i zrezygnują ze wszystkich zajmowanych stanowisk a tym samym pomożesz tym, którzy będąc po tobie na Twoim miejscu, z czystym sumieniem będą mogli powiedzieć – ta odpowiedź ks. kardynała Bergoglio niechaj będzie i moją odpowiedzią, nawet, jeśli jeszcze nie jest, to niech to się stanie jak najszybciej.
            Myślę, ze ty nawet nie jesteś w stanie zwrócić się do Boga, przeprosić Go za swoje winy, i prosić, aby ci przebaczył i pomógł zrezygnować z tych urzędów niegodnych ciebie. Przykre to i bolesne.
            Służba narodowi i państwu polskiemu, to wielka odpowiedzialność i przed Bogiem i przed narodem, módlmy się, aby na tych zaszczytnych i odpowiedzialnych stanowiskach mogli w Polsce zawsze zasiadać tylko ludzie, którzy w każdej chwili mogą z ręką na sercu powiedzieć – robię wszystko, aby bronić Polski i Polaków, robię wszystko, aby rozwijać i przekazać następnym pokoleniom, lepszą Polskę, i lepszych Polaków.

            P.S. A przy okazji, raz jeszcze, zachęcam do cotygodniowej lektury tygodnika katolickiego „Niedziela”, bo tam zawsze znajdziesz pokrzepienie i nadzieję, że Bóg jest z nami, że nas nigdy nie opuści, i że najwyższa już pora, abyśmy i my powrócili do Niego.

No comments:

Post a comment