Saturday, 31 January 2015

Bez Boga WYWIAD Z CÓRKĄ BILLY GRAHAMA (córką amerykańskiego pastora)
 
            Po katastrofie terrorystycznej w USA 11.09.01 córka Billy Grahama w wywiadzie TV na pytanie "Jak Bóg mógł pozwolić na coś takiego?" odpowiedziała: 

Jestem przekonana, że Bóg jest do głębi zasmucony z tego powodu, podobnie jak i my, ale od wielu już lat mówimy Bogu, żeby wyniósł się z naszych szkół, z naszych rządów oraz z naszego życia, a ponieważ jest dżentelmenem, jestem przekonana, że w milczeniu wycofał się. Jak możemy się spodziewać, że Bóg udzieli nam swojego błogosławieństwa i ochroni nas, skoro my żądamy, aby On zostawił nas w spokoju?

             Zobaczmy - myślę, że zaczęło się to wówczas, kiedy Madeline Murray O'Hare (została zamordowana, a niedawno znaleziono jej ciało) narzekała nie chcąc żadnych modlitw w naszych szkołach, a my powiedzieliśmy OK.

JULIAN TUWIM - Modlitwa

(fragment poematu Kwiaty polskie)

Chmury nad nami rozpal w łunę,
Uderz nam w serca złotym dzwonem,
Otwórz nam Polskę, jak piorunem
Otwierasz niebo zachmurzone.

Daj nam uprzątnąć dom ojczysty
Tak z naszych zgliszcz i ruin świętych,
Jak z grzechów naszych, win przeklętych.
Nich będzie biedny, ale czysty

Nasz dom z cmentarza podźwignięty.
Ziemi, gdy z martwych się obudzi
I brzask wolności ją ozłoci,
Daj rządy mądrych, dobrych ludzi,

Mocnych w mądrości i dobroci.
Pysznych pokora niech uzbroi,
Pokornym gniewnej dumy przydaj,
Poucz nas, że pod słońcem Twoim
"Nie masz Greczyna ani Żyda".

Piorunem ruń, gdy w imię sławy
Pyszałek chwyci broń do ręki,
Nie dopuść, żeby miecz nieprawy
Miał za rękojeść krzyż Twej męki.

Niech się wypełni dobra wola
Szlachetnych serc, co w klęsce wzrosły,
Przywróć nam chleb z polskiego pola,
Przywróć nam trumny z polskiej sosny.

Lecz nade wszystko - słowom naszym
Zmienionym chytrze przez krętaczy
Jedyność przywróć i prawdziwość:
Niech prawo zawsze prawo znaczy,
A sprawiedliwość - sprawiedliwość.
                              1940 - 1944

Informacje DniaProf. Szczerski o obchodach wyzwolenia Auschwitz: „To świat powinien się wstydzić, a nie Polacy”Kazimierz Józef Węgrzyn - KLĘKAMY WIĘC W MODLITWIE U TWYCH KOLAN MATKO.wołajmy więc do Matki o pomoc i wsparcie
przez Jej serce otwórzmy drogę do wolności
ona nas przeprowadzi przez labirynt grzechu
idąc przez nasze życie z kompasem miłości

tyle wieków nasz naród podążał jej śladem
Ona zawsze pod krzyżem narodu czuwała
tyle razy swym duchem szumiała w sztandarach
gdy w opiekę nasz naród pełna troski brała   

była z nami na polach Grunwaldu i Wiednia
Kircholmu i Chocimia i nad Wisłą cudu
w czasie powstań z narodem w krwawych rękach niosła
skarb wiary i nadziei dla polskiego ludu

i mogliśmy powracać z każdego nieszczęścia
poranieni…o kulach…w płaczu trudnych dni
z tylu powstań i krzyży przy drogach do Polski
składając u Jej kolan każdą kroplę krwi

i wszystkie nasze żale niedole i krzyże
zamieniała w nadzieję wiarę oraz męstwo
zostawiała nam znaki na ziemi i niebie
by po klęskach znów przyszło w Jej imię zwycięstwo!

szła za nami na Sybir przez śnieżne gułagi
szła pośród skazańców  gdzie gwizdały kule
widzieli Ją w płomieniach ginącej Ojczyzny
Ci co z ostatnim “Zdrowaś “ żegnali Ją czule

płakała nad grobami w Katyniu…w Ponarach
stała pełna boleści pod Krzyżem Wołynia
dźwigała nas cudami polskiego papieża
spod czerwonej niewoli w imię ocalenia

i ciągle na nas czeka o każdej godzinie
i dzwoni głośno w sercu sygnaturką trwogi
staje czujnie pomiędzy Moskwą i Brukselą
by Boże nam pokazać do Ojczyzny drogi

i liczy nieustannie paciorki różańca
przesuwane w Jej imię w każdej polskiej dłoni
i wykuwa z nich tarczę przed obliczem Boga
którą nas przed nieszczęściem i rozpaczą broni

wołajmy więc do Matki o mądrość i wiarę
o opiekę by trwała nad naszym narodem
o odwagę miłości co wyrasta z krzyża
gdy świat podpisał podłą z szatanem ugodę

klękamy więc w modlitwie u Twych kolan Matko
by prosić nieustannie o orędowanie
przed tronem Twego Syna, który nam pokazał
że to jedynie wiara czyni zmartwychwstanie!

Zdrowaś Maryjo! Ty jesteś zawsze łaski pełna
więc bądź błogosławiona wśród swego narodu
Matko stojąca czujnie na polskim rozdrożu
gdy płyną czarne chmury z zachodu i wschodu

gdy nas dzisiaj przygniata drugi krzyż Katynia
i popiołem Bóg sypie na głowy narodu
wołamy pełni trwogi chroń nas Matko nasza
od wojny i niewoli nieszczęścia i głodu

bolesne tajemnice pomóż nam rozwiązać
wiarą i nadzieją miłością i bólem
który możesz jedynie Ty Matko ukoić
gdy nas przytulisz mocno serdecznie i czule…

wybacz! że się szarpiemy w Ojczyźnie o krzyże
Królowo! Matko nasza pomóż nam iść razem
bo tylu bluźni, tylu zdradziło Chrystusa
i stajemy przeciw sobie z kulą i żelazem

chcemy Matko by Syn Twój został Królem Polski
przecież u Twego boku tron na Niego czeka
bo nam potrzebne dzisiaj jasne Boże prawo
i Boży Duch co powiedzie każdego człowieka

do Twego tronu Matko! do tronu Jezusa!
wbrew tym co Żywe Źródło Prawdy zatruwają
Ty przyjmij Matko nasze różańcowe prośby
niech u Boga dla narodu łaski wypraszają…

Autor Kazimierz Józef Węgrzyn.
Kontakt www.kjwpoeta.rdx.pl  e-mail: kjw.poeta@op.pl
Stowarzyszenie Józefa Piłsudskiego “Orzeł Strzelecki dziekuje za współpracę z Autorem i Redakcją.
Komendant Stowarzyszenia Józefa Piłsudskiego”Orzeł Strzelecki” w Kanadzie
Grzegorz Waśniewski

Spłonęła jedna z największych bibliotek Rosji
Mój komentarz:
To jest sygnał, aby rząd w Polsce wystąpił natychmiast do Rosji o zwrtot zagrabionych dóbr kultury polskiej w minionych latach , bo mogą spłonąć przy kolejnej okazji.

Główny ideolog Kremla: „Nadeszła epoka imperiów. Państwa narodowe to przeżytek. Wszystko, co znajduje się między nami a Niemcami, musi zniknąć”