Saturday, 28 February 2015

Skąd tyle tego zła?Myślę, że bez większego oporu trzeba się zgodzić z tym, że zło jest w modzie, jak świat długi i szeroki. Zło idzie do nas i ze wschodu i z zachodu. I dużo tego zła zostaje u nas, jest akceptowane i nawet rozwijane. Dzieje się tak dlatego, że my sami nie przeciwstawiam się złu, i jesteśmy za słabi, że by z nim walczyć. A słabi jesteśmy dlatego, że pogubiliśmy się w drodze do raju, raju ziemskiego.
            Tylko Boże drogowskazy do Raju prawdziwego mogą nam pomóc do odnalezienia się w otaczającej nas rzeczywistości.

Jurij Felsztyński i Michaił Stanczew o "Trzeciej Wojnie Światowej"WIĘC POPROWADŹ NAS MATKO… - Kazimierz Józef Węgrzynwięc poprowadź nas Matko do tronu Jezusa
przez labirynt zdarzeń przez godzin wyboje
abyśmy mogli spełnić tę codzienna prośbę
gdy powtarzamy ufnie przyjdź Królestwo Twoje

to Jego wola będzie na Ziemi i Niebie
i to On niczym słońce pośród mroku stanie
i to poprzez Jego  Matkę zapanuje miłość
i w Ojczyźnie na zawszej Jego królowanie

i to On sprawiedliwie chleb życia połamie
kiedy przed Jego tronem pochylimy twarze
to On swoim ramieniem z mroku zniewolenia
ocali pokrzywdzonych – grzeszników ukarze

więc poprowadź  nas Matko przez polskie rozdroże
przez mgły zwątpienia… przez burzowe chmury…
przez ciemność grzechu oraz wiatr historii
światłem co rozniesiemy spod stóp Jasne Góry

poniesiemy to światło do każdego domu
z jasną lampą modlitwy i Matki imieniem
do każdego serca co w ciemności czeka
i każde opaszemy różańcem sumienie

odnajdziemy drogę naszego Narodu
wyznaczoną od wieków świętych obcowaniem
dojdziemy Matko z Toba do tronu Jezusa
by na zawsze się cieszyć Jego królowaniem!

Autor Kazimierz Józef Węgrzyn.
Kontakt www.kjwpoeta.rdx.pl  e-mail: kjw.poeta@op.pl
Stowarzyszenie Józefa Piłsudskiego “Orzeł Strzelecki dziekuje za współpracę z Autorem i Redakcją.
Komendant Stowarzyszenia Józefa Piłsudskiego”Orzeł Strzelecki” w Kanadzie
Grzegorz Waśniewski

Po co nam takie państwo? Wyliniały Tygrys Europy symbolem ćwierćwiecza III RPKard. Robert Sarah: Afrykanie będą bronili katolickiej rodziny!Monika Gabriela Bartoszewicz Wojna elit z narodamihttp://www.pch24.pl/wojna-elit-z-narodami,34248,i.html
Mój komentarz:
Musimy się modlić przede wszystkim o nawrocenie Ruskich, Germanów, Francuzów itd. Sami Polacy nic tu nie zrobią, bo też pobładzili.