Wednesday, 31 August 2016

Walczymy ze złem! (5)„Nie daj się zwyciężyć złu,
ale zło dobrem zwyciężaj”

św. Paweł
            Dlaczego zło znalazło tylu ‘przyjaciół’ w Polsce? Zwrócę uwagę na dwie, moim zdaniem główne przyczyny. Jedną jest nasza niewiedza a drugą nasza bierność i niechęć lub nieumiejętność stawiania oporu.
            Kiedyś próbowano nas przekonywać, że ‘byt kształtuje świadomość’. Dzisiaj złoczyńcy doszli do wniosku, że łatwiej będzie nas otumanić stosując hasło – kit kształtuje świadomość! I wciska się nam kit wszędzie. 

NASZ PROJEKT: "Przeszłość i perspektywa - nowa polityka historyczna"W hołdzie profesorom lwowskich uczelniSukces zaczyna się we wrześniu
Mój komentarz:
Dodał bym jeszcze kilka słów do tych apeli. Szkoła polska od samego początku musi wiedzieć, że człowiek, to C+U+D, czyli Ciało + Umysł + Dusza. A zatem rozwój harmonijny człowieka to rozwój w tych trzech sferach – fizycznej, umysłowej i duchowej.
Jest tu więc miejsce i dla nauczycieli i dla rodziców i dla pasterzy dusz.
Zło bazuje na kilku fundamentach. Najważniejsze z nich to nasza niewiedza i bierność, czyli niechęć i nieumiejętność do działania. Tego powinna uczyć i w tym kierunku wychowywać polska szkoła. Od samego początku. Bo zarówno zło, jak i dobro nie buduje się od komina, ale od podstaw, od pierwszych lat naszego życia.
W szkole polskiej powinny się znaleźć dwa nowe działy, może dwa nowe przedmioty – Kultura polska i Zdrowie i Medycyna. Oczywiście broń nas Panie Boże, aby te przedmioty dostały się w ręce antypolaków i medycznej mafii.

"Widziałem wszystko, com chciał i potrzebował widzieć". Wydane zostaną listy Henryka SienkiewiczaPrzehandlowana Polska. Do naszego kraju wpuszczono giganty handlowe, które systematycznie zżerają wszystkoP. Piotr Duda: Mamy 350 tys. podpisów ws. ograniczenia handlu w niedzielę. "My chcemy wolnych niedziel, bo niedziela jest dla Boga i rodziny"