Wednesday, 28 September 2016

DPT – Rodzina Bogiem silna! (1)Raz jeszcze powracam do zaprezentowania myśli ks. Stefana kardynała Wyszyńskiego na temat Rodziny i Obrony życia.
Dziedzictwo Prymasa Tysiąclecia jest nadal aktualne.

Rodzina jest największą siłą Narodu
i największą gwarantką bytu narodowego.
Bez mocnej, czystej, zwartej, zespolonej rodziny
nie masz Narodu!

O tym, że instytucja rodziny jest aktualnie bardzo zagrożona wiemy wszyscy. Mówi się i pisze dużo o kryzysie rodziny na całym świecie. Podejmuje się także różne próby ratowania rodziny. Ale większość tych działań, przyjmuje jakby problem ten powstał dopiero niedawno. Tymczasem jest to problem nie nowy i warto, aby przy analizowaniu i szukaniu rozwiązań tego problemu, powrócić właśnie do nauczania Prymasa Wyszyńskiego w tym względzie. Z konieczności wybrałem tylko kilka myśli ks. Prymasa związanych z rodziną i jej problemami. Ale mam nadzieję, że zachęcą one tych, którym leży na sercu ten problem, do zgłębienie nauczania prymasowskiego, wielkiego obrońcy polskiej rodziny.
Rodzina Bogiem silna! To apel, a jednocześnie pewna droga przezwyciężania wszelkich problemów, które nękają współczesną rodzinę.
Pamiętajmy, że Ks. Prymas Wyszyński żył w latach 1901-1981, więc myśli te mają już swoje lata i niekiedy wymagać mogą uaktualnienia.. Stare to słowa, ale mocne i niestety, ciągle aktualne. A może nawet niektóre są teraz bardziej aktualne niż przed laty, bo bój o rodzinę toczy się na całym świecie. A obrońcy polskiej rodziny muszą pamiętać, że, jaka rodzina, taki naród. Jaki naród, taka Polska. Jaka Polska, taka Europa. Sprawa jeszcze nie jest przegrana. Zapoznajmy się przynajmniej z niektórymi myślami ks. prymasa na ten temat. Zobaczmy ile w nich miłości, prawdy i mocy. To pokarm dla każdej polskiej duszy, dla każdej polskiej rodziny, dla całego narodu polskiego. Nad każdą z tych myśli powinniśmy pochylić się z pokorą, zatrzymać i rozważać je w swoich sercach.
Rodzina polska Bogiem silna, to Polska Bogiem silna!

Wy sami, Matki i Ojcowie, postawą swoją musicie dawać dowód wielkiej mądrości i mądrej polityki narodowej, która umie wsiewać pokornie ziarno w pole i zbierać owoc z życia rodzinnego. Musicie pokazać, że rozumiecie, iż Naród rodziną żyje i przedłuża swój byt.
A któż z nas chciałby uśmiercić Polskę? Nikt!  Nie wiem czy w Polsce znaleźlibyśmy Polaka, który chciałby do tego przyłożyć rękę. Wszyscy ludzie rozsądni to rozumieją. Skoro tak, to trzeba pamiętać, że Naród zabezpiecza się bardziej w rodzinie, niż na granicach Państwa.
Granice Narodu i Państwa płyną poprzez kołyski! To sobie zapamiętajcie!
Temu duchowi pozostańcie wierni. W imię właśnie tej prawdy piszemy na naszych ołtarzach na V-ty Rok Wielkiej Nowenny:
Rodzina Bogiem silna!

Pierwsza myśl, która się narzuca, to konieczność pamięci, że między Wami, Małżonki i Mężowie, stoi Bóg.
Porządkując świat przez Chrystusa postanowił, iż sam będzie łączyć dwoje, którzy mają być odtąd jedno.
Możemy mieć niekiedy wrażenie, że związek dwojga, to tylko nasza inicjatywa i wola. Ostatecznie jednak, zastanawiając się nad wszystkim, co dwoje do siebie skierowywuje, widzimy, że nie są to tylko motywy ludzkie. Istnieją najrozmaitsze okoliczności, które sprawiają, że tych dwoje staje się jednym ciałem.

Rodzice katoliccy! Życie, które z samego Boga przekazujecie waszym dzieciom, trwać będzie w nieskończoność i już nigdy nie umrze, jak sam Bóg trwa w nieskończoność i nie umiera.
Ta jest godność człowieka, że chociaż ma on początek, którego Bóg nie ma, to jednakże raz poczęty końca już mieć nie będzie, jak i Bóg końca nie ma.
W momencie poczęcia człowieka powstaje istota nieśmiertelna, której nic już zniszczyć nie zdoła. Nawet najbardziej przemyślne środki przeciwko poczętemu, a nienarodzonemu jeszcze życiu nie zdołają zniszczyć bytu poczętej osoby.
Ma już ona swój byt i jest niezniszczalną.
Nic nie pomogą lekarze, szpitale ani wola ludzka. Nawet sam Bóg z racji swej nieskończonej mądrości i dobroci nie unicestwi człowieka raz poczętego.
Stąd prosty wniosek, że tu ma się sprawa z Bogiem:
to On jest Ojcem i Sprawcą życia!

No comments:

Post a comment