Saturday, 24 September 2016

Eucharystia źródłem misji (1)

Katecheza ks. kard. Roberta Saraha, prefekta Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, wygłoszona w Genui 7 czerwca 2016 r.

http://www.naszdziennik.pl/mysl/167125,eucharystia-zrodlem-misji-1.html

No comments:

Post a comment