Thursday, 15 September 2016

"FT": UE musi wreszcie przyznać, że znajduje się w głębokim i trwałym kryzysie! "Konieczna jest fundamentalna rewizja zasad, na których została zbudowana"
No comments:

Post a Comment