Sunday, 25 September 2016

Ks. Abp Henryk Hoser: Polska ma do odegrania ważną rolę w Europie. Jest "wyspą wiary i nadziei"http://wpolityce.pl/kosciol/309610-abp-henryk-hoser-polska-ma-do-odegrania-wazna-role-w-europie-jest-wyspa-wiary-i-nadziei


Mój komentarz:
Te komentarze pod tekstem są może nawet ważniejsze od słów ks. abp. Hosera.
Po pierwsze, pokazują, jak wiele pracy i zadań jest przed Kościołem katolickim w Polsce.
Ludzie odeszli lub zapomnieli o Bogu, a Kościół katolicki zapomniał o narodzie. Porównajmy sobie dzień dzisiejszy z dniem z czasów ks. Stefana kardynała Wyszyńskiego. Idąc na skróty powiem, naród potrzebuje nie tylko wodzów i władzy politycznej, ale także i nade wszystko wodzów duchowych. A tych po prostu dzisiaj nam brak.
Po drugie, pokazują, jak wiele pracy przed ludźmi wierzącymi. Dlaczego tyle podłości bije z tych komentarzy? Przede wszystkim dlatego, że ludzie wierzący ustępują pola złoczyńcom. Nie potrafią wystąpić w obronie dobra i w walce dobra ze złem. Dlatego zło jest niby więcej, bo nie ujawnia się dobro.
Co nam, ludziom wierzącym pozostaje?
Modlić się, aby Prymas Polski był wodzem Kościoła i wodzem duchowym narodu polskiego.
Wziąć na siebie część walki dobra ze złem w Ojczyźnie naszej. Bo dzisiaj ciągle jeszcze mamy do czynienia z walką zła z dobrem, chociaż dobra jest ciągle jeszcze w Polsce więcej niż zła, ale dobro jest uśpione.
A może się mylę, może komentarze ludzi wierzących są ukrywane na tym forum?

No comments:

Post a comment