Saturday, 17 September 2016

P. Prof. Wojciech Roszkowski: "Napaść Sowietó na Polskę zapoczątkowała depolonizację Kresów i ostateczne oderwanie tych ziem od tradycji polskiej i europejskiej"No comments:

Post a Comment