Sunday, 11 September 2016

Prawda o Zielonej Wyspie

O hojności Irlandczyków, granicach wolności, politycznych kosztach obrony życia i rodziny z dr Fidelmą Healy Eames – byłą senator irlandzkiego parlamentu – rozmawia Wiesława Lewandowska


 

No comments:

Post a Comment