Tuesday, 20 September 2016

Przemówienie Ojca św. Franciszka wygłoszone podczas Światowego Dnia Modlitw o Pokój w Asyżu

No comments:

Post a comment