Tuesday, 20 September 2016

STANOWISKO ŚRODOWISK MEDYCZNYCH W OBRONIE SUMIENIA LEKARZY POLSKICH PRACUJĄCYCH ZA GRANICĄKatolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich                                                 Warszawa 15.09.2016
Oddział Mazowiecki im. bł. dr Ewy Noiszewskiej
Prezes prof. Bogdan Chazan
Wiceprezes lek. med. Marzena Koszańska 

Środowisko Medyczne Świętej Rodziny
Lek. med Grażyna Rybak
STANOWISKO ŚRODOWISK MEDYCZNYCH W OBRONIE  SUMIENIA
LEKARZY POLSKICH PRACUJĄCYCH ZA GRANICĄ

My, lekarze Oddziału Mazowieckiego Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich i Środowiska Medycznego Świętej Rodziny jesteśmy zbudowani i wdzięczni za właściwą, zgodną z zasadami etyki i powołaniem lekarskim postawę pracującej w Norwegii dr Katarzyny Jachimowicz. Pani doktor zgodnie z sumieniem odmawia wykonywania aborcji oraz nie zakłada wkładek wewnątrzmacicznych, które mają działanie wczesnoporonne. Chce służyć życiu i zdrowiu ludzkiemu, być wierna przysiędze lekarskiej. Obie procedury są sprzeczne z polskim Kodeksem Etyki Lekarskiej ponieważ nie służą rozpoznawaniu i leczeniu chorób a ich odmowa nie naraża nikogo na uszczerbek zdrowia i życia. Jesteśmy oburzeni, że te procedury są nazywane leczniczymi w Polsce oraz Norwegii. Pani doktor Jakimowicz od dwudziestu trzech pełni praktykę lekarską, w tym od kilku lat w Norwegii, gdzie wyjechała razem mężem lekarzem specjalistą radiologii, o którego Norwedzy zabiegali,  oraz rodziną. Biegle posługuje się językiem norweskim, zna prawo i procedury a pracodawcy zatrudniając ją wyrazili zgodę na to, że nie będzie wykonywać ww procedur niszczących ludzkie życie. Zgodzono się ustnie na jej warunki pracy podczas spotkania z udziałem władz gminy Sauherad oraz wszystkich pracujących w niej lekarzy. Tę ustną umowę potwierdził pisemnie jeden z uczestników tego spotkania.

Teraz pani dr Katarzyna Jakimowicz została zwolniona z pracy. Kiedy w Norwegii zalegalizowano aborcję na życzenie do 12. tygodnia ciąży, prawo obowiązujące w tym kraju gwarantowało lekarzom prawo do sprzeciwu sumienia. Obecnie prawo uległo zmianie. Doktor K. Jakimowicz zwolniono w grudniu 2015 z pracy po wypełnieniu ankiety, w której  potwierdziła, że wykonywania aborcji i antykoncepcji odmawia. Jej pracodawcy zwolnili ją naciskani w tej sprawie przez lekarza wojewódzkiego i ministerstwo. Nigdy nie wpłynęła skarga ze strony pacjentów na sposób pracy doktor K. Jakimowicz.
Protestujemy przeciwko zwolnieniu naszej Koleżanki z pracy. Decyzja o zwolnieniu jest niezgodna z rezolucją nr 1763 Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, z października 2010,w sprawie prawa do klauzuli sumienia, która jasno potwierdza „Prawo do sprzeciwu sumienia w ramach legalnej opieki medycznej” mówiąc że: „Żadna osoba, szpital ani instytucja nie może być przymuszona, pociągana do odpowiedzialności ani w żaden sposób dyskryminowana z powodu odmowy przeprowadzenia, udzielenia, asystowania lub podporządkowania się wykonaniu aborcji.” Odwołanie ze stanowiska jest przykładem szykanowania lekarza za zgodny z sumieniem wybór postawy ochrony życia dziecka poczętego i jego matki.
Zwolnienie z pracy dr K. Jakimowicz, jest też niezgodne z art. 18 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, (Nowy Jork, dnia 19 XII 1966). który w pkt. 1.mówi, że Każdy ma prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania.
Protestujemy wobec zamachu na wolność sumienia lekarza polskiego, ale także wszystkich lekarzy pracujących w Norwegii. Składaliśmy, podobnie jak dr Katarzyna Jakimowicz Przyrzeczenie Lekarskie, że  chcemy „służyć życiu i zdrowiu ludzkiemu” i „strzec godności stanu lekarskiego”. Nie zgadzamy się, aby aborcję nazywać świadczeniem zdrowotnym. W Polsce „Prawo do życia podlega ochronie, w tym również w fazie prenatalnej”( Ustawa z 7.01.1993 r. art. 1)
Dziękujemy Pani Doktor Katarzynie Jakimowicz za świadectwo prawidłowo postrzeganego powołania lekarskiego;  służby życiu i zdrowiu człowieka. Domagamy się poszanowania wolności sumienia wszystkich lekarzy pracujących w Polsce i za granicą. Przesyłamy wyrazy solidarności i poparcia tym z nich, którzy są zmuszani do sprzeniewierzenia się Przysiędze Lekarskiej.

Z poważaniem, lekarze:
Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich
 Oddział Mazowiecki,  im. bł. dr Ewy Noiszewskiej

Prezes KSLP Prof. Bogdan Chazan, specjalista ginekologii i położnictwa
Wiceprezes KSLP lek. med. Marzena Koszańska, specjalista pediatrii
Delegat KSLP, Prof. Jerzy Jurkiewicz, specjalista neurochirurg
Zarząd KSLP, Lek. med. Maria Jakubiak, specjalista medycyny rodzinnej
Zarząd KSLP. Lek. med. Iwona Daniluk ,specjalista onkologii dziecięcej  
członek KSLP ,Dr n. med. Alicja Moszczyńska, specjalista okulistyki,

Oraz  lekarze:
Środowiska Medycznego Świętej Rodziny
delegat KSLP, lek.  med. Grażyna Rybak, specjalista chorób dzieci,
członek KSLP lek. med. Zofia Rojek, specjalista chorób wewnętrznych  i reumatologii.

No comments:

Post a Comment