Thursday, 29 September 2016

Zatrzymajmy atak UE na małżeństwo!

Szanowni Państwo,
od dłuższego czasu obserwujemy działania niszczące naturalną tożsamości małżeństwa, jako związku kobiety i mężczyzny. W wielu krajach uchwalono już ustawy w różnym stopniu deformujące jego naturę. Nakazuje się traktowanie związków osób tej samej płci podobnie lub tak samo jak małżeństwo.
Wiele z tego typu działań podejmowanych jest przez instytucje UE. Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans, publicznie stwierdził, że „Komisja powinna podjąć działania, aby wszystkie kraje członkowskie UE zaakceptowały bez zastrzeżeń małżeństwa homoseksualne”.
Obrońcy rodziny nie pozostają bierni! W grudniu ubiegłego roku zarejestrowana została Europejska Inicjatywa Obywatelska „Mama Tata i Dzieci”, w ramach której domagamy się od Komisji Europejskiej gwarancji, by na potrzeby prawa unijnego pojęcie „małżeństwa” oznaczało wyłącznie związek kobiety i mężczyzny. Projekt zawiera też gwarancje, dzięki którym Unia nie będzie mogła narzucać Polsce, ani żadnemu innemu krajowi członkowskiemu, ideologicznych regulacji zmierzających do zakwestionowania prawdy o małżeństwie, jako związku kobiety i mężczyzny.
Aby uruchomić procedurę legislacyjną, musimy zebrać przynajmniej milion podpisów obywateli państw Unii Europejskiej. Czasu pozostało już bardzo niewiele, zaś podpisów wciąż brakuje.
Aby wyrazić poparcie dla Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej „Mama Tata i Dzieci”, konieczne jest podanie danych takich, jak przy poparciu projektów obywatelskich w Polsce (Imię nazwisko, adres i PESEL). Jest to wymóg wynikający z rozporządzenia o Europejskiej Inicjatywie Obywatelskiej. Dane te są chronione a system informatyczny posiada stosowny certyfikat Komisji Europejskiej.
Dlatego zwracam się do Pana/Pani z prośbą o poparcie Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej „Mama Tata i Dzieci”. Może Pan/Pani to zrobić za pomocą strony, wypełniając poniższy formularz internetowy
Aby Pana/Pani podpis był ważny, konieczne jest wypełnienie internetowego formularza.
Formularz zawiera wiele pól, których wypełnienie jest warunkiem ważności podpisu. Takie warunki Komisja Europejska narzuca inicjatywom obywatelskim. Jednak proszę pamiętać - wypełnienie go zajmie nie więcej niż 2 minuty, a dzięki temu zwiększy Pan/Pani szanse powodzenia tej ważnej akcji w obronie rodziny.
Może Pan/Pani także pobrać formularz, wydrukować go i własnoręcznie podpisać, namówić do tego rodzinę i znajomych, a następnie wysłać pocztą tradycyjną na wskazany tam adres.
 
Z wyrazami szacunku,
Prof. Aleksander Stępkowski
Członek Komitetu Obywatelskiego Inicjatywy
„Mama Tata i Dzieci”
 
PS: Gdyby wystąpiły problemy z wypełnieniem formularza, bardzo proszę o kontakt. Pomożemy Panu prawidłowo złożyć swój podpis.

No comments:

Post a comment