Thursday, 22 September 2016

Zbrodnia nie może być normą prawnąhttp://www.pch24.pl/zbrodnia-nie-moze-byc-norma-prawna,43233,pch.html
Mój komentarz:


Przed wiekami nasi prawnicy przekonali świat cały, że nawracanie na wiarę katolicką nie może się odbywać za pomocą miecza.
Nie tak dawno polscy matematycy wprowadzili do nauki nowe działy matematyki.
Dzisiaj Polska może również skierować myślenie i działanie świata na zdrowe tory.
Po pierwsze, wprowadzając i respektując prawo – Nie zabijaj swojego dziecka!
A po drugie, wprowadzając w życie społeczne nowy, zdrowy system zdrowia, którego główną troską będzie troska o zdrowie człowieka a nie tylko o jego choroby.
Nie bójmy się być pionierami walki dobra ze złem. 
Już św. Paweł nawoływał nas -  
Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!
 

No comments:

Post a comment