Monday, 3 October 2016

Eucharystia źródłem misji (2)

Katecheza ks. kard. Roberta Saraha, prefekta Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, wygłoszona w Genui 7 czerwca 2016 r.

http://www.naszdziennik.pl/mysl/167589,eucharystia-zrodlem-misji-2.html

No comments:

Post a comment