Thursday, 6 October 2016

Módlmy się Litanią Narodu polskiegoKrólowo Polski, Matko Boska, Matko nasza,
Udziel nam łaski głębokiej, rzetelnej odnowy ducha Narodu, aby każdy z nas podjął trud osobistej przemiany życia, włączając się w wielkie dzieło społecznego odrodzenia Ojczyzny.

No comments:

Post a comment