Monday, 17 October 2016

Ogólnopolskie Porozumienie Rad Rodziców - zaproszenie

Ogólnopolskie Porozumienie Rad Rodziców
to organizacja, która ma szansę stać się pierwszą w historii polskiej oświaty krajową reprezentacją rodziców uczniów.
Dlaczego rodzice chcą mieć swoją reprezentację?
- chcą być rzeczywistym partnerem w dyskusji o systemie, który kształci ich dzieci;
- mieć realny wpływ na decyzje podejmowane w sprawach edukacji ich dzieci;
- wykorzystać potencjał płynący z różnorodności wykonywanych przez nich zawodów oraz doświadczeń dla doskonalenia systemu edukacji w służbie przyszłych pokoleń Polaków;
- stworzyć płaszczyznę wymiany doświadczeń oraz wiedzy o ich roli w szkołach;
- chcą być słyszani.
Co zrobić, aby przystąpić do Ogólnopolskiego Porozumienia Rad Rodziców?
- przedstawić ideę OPRR radzie rodziców działającej w szkole swojego dziecka;
- rada rodziców musi podjąć uchwałę o przystąpieniu do OPRR, o deklaracji opłaty składki zjazdowej w wysokości 200 zł oraz wyznaczyć 1 delegata na zjazd założycielski, który będzie ją reprezentował;
- do 10 listopada 2016 r. wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie radyrodzicow.pl, w zakładce Ogólnopolskie Porozumienie Rad Rodziców / Formularz zgłoszeniowy (na pasku po lewej stronie strony);
- wpłacić opłatę zjazdową w wysokości 200 zł na konto organizatora zjazdu, Fundacji „Rodzice Szkole” (nr rachunku 68 1320 1104 3036 9430 2000 0002) z informacją o reprezentowanej szkole oraz imieniu i nazwisku delegata.
- wziąć udział w zjeździe założycielskim.
Zapraszamy na:
Zjazd Założycielski Ogólnopolskiego Porozumienia Rad Rodziców
27 listopada 2016 r., godz. 9.00
Aula Roberta Schumana Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 21, 01-938 Warszawa

                Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole”
           Wydział Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

No comments:

Post a comment