Friday, 14 October 2016

P. Lech Dokowicz - inicjator Wielkiej Pokuty - we "wSieci" o grzechach narodu: "Współpraca z komunizmem i masowe zjawisko aborcji"No comments:

Post a comment