Monday, 3 October 2016

Pierwsza batalia o życie wygrana


Pierwsza batalia wygrana – potrzebujemy teraz Pani/Pana pomocy w terenie

Szanowna Pani/Szanowny Panie,
tak jak informowałam PaniąPana, 22 września miałam zaszczyt prezentować posłom w trakcie pierwszego czytania, obywatelski projekt ustawy „Stop Aborcji”. Dzięki ciężkiej pracy wszystkich członków inicjatywy oraz ofiarnej pomocy naszych Darczyńców, udało się nam przekonać 267 parlamentarzystów, do podjęcia dalszych prac legislacyjnych nad projektem w sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Przeciwko prawnej ochronie życia dzieci poczętych zagłosowało jedynie 154 posłów.

Walka o ostateczny kształt ustawy

Jednak przekazanie projektu do komisji sejmowej dopiero rozpoczyna etap poselskich prac nad ustawą. Oznacza to, że musimy teraz wytężyć wszystkie siły, by przekonać parlamentarzystów do zaproponowanych rozwiązań. Czwartkowa dyskusja na posiedzeniu plenarnym jednoznacznie pokazała, jak wielu posłów z głębokim przekonaniem powtarza kłamstwa rozpowszechniane przez aborcyjne lobby. Liczne środowiska zmobilizowały swoje siły, by posługując się manipulacją, straszyć społeczeństwo rzekomym zamachem na wolność oraz zohydzać obrońców życia. Po odrzuceniu feministycznego projektu całkowicie pozbawiającego dziecko ochrony prawnej przed urodzeniem, jesteśmy świadkami wyjątkowej eskalacji niechęci do nas.
Podczas mojego wystąpienia przypomniałam, że obrona życia to nie tylko obowiązek moralny, ale ważne zobowiązanie ustrojowe, wynikające z zasad Konstytucji RP oraz norm prawa międzynarodowego. Polska stoi dzisiaj przed szansą przyjęcia najwyższych standardów ochrony praw dziecka. Świat czeka na tak zdecydowane działanie. Jako Polacy, pamiętamy także nasze narodowe zobowiązanie do obrony życia, złożone w Ślubach Jasnogórskich bezpośrednio po uchwaleniu komunistycznej ustawy wprowadzającej bezkarność aborcji. Aby stało się to możliwe, potrzebujemy i bardzo liczymy na Pana wsparcie w tej walce.

Proszę Panią/Pana o zaangażowanie się

Teraz ze zdwojoną siłą musimy spotykać się z politykami, pisać do nich, dzwonić oraz aktywnie uczestniczyć w debacie medialnej. Sami jednak nie zdołamy bezpośrednio dotrzeć do wszystkich posłów na terenie całej Polski. Dlatego bardzo mi zależy, aby pomógł nam Pan w pozyskaniu posłów z Pani/Pana regionu dla ochrony najsłabszych dzieci. Nie mamy wątpliwości, że środowiska wrogie życiu zmobilizowały wszystkie swoje siły. Nasza bierność będzie oznaczała naszą klęskę.
Dlatego proszę Panią/Pana o wypełnienie formularza dostępnego na naszym portalu mamwplyw.pl w zakładce „ZAANGAŻUJ SIĘ”:
podpisz
W ten sposób, przy niewielkim nakładzie sił wszystkich zaangażowanych osób, będziemy mogli razem wywrzeć prawdziwy wpływ na otaczającą nas rzeczywistość. Musimy przekonać nieprzekonanych polityków do poparcia ochrony życia, a innych utwierdzić w dotychczasowych wyborach.
Pańska interwencja może okazać się kluczowa dla ostatecznego kształtu głosowania. Proszę też zachęcić do zaangażowania się w ten sposób rodzinę i przyjaciół. Działając razem możemy dokonać rzecz wielkich. Naprawdę możemy!
Z wyrazami szacunku,
podpis
PS: Całość mojego sejmowego wystąpienia znajduje się na stronie internetowej Instytutu.

Serdecznie zachęcam do lektury.

 Numer konta: 32 1160 2202 0000 0002 4778 1296
Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
ul. Górnośląska 20 lok. 6, 00-484 Warszawa

Rachunek bankowy dla darowizn w USD: PL 92 1160 2202 0000 0002 5104 0774
Rachunek bankowy dla darowizn w EUR: PL 86 1160 2202 0000 0002 5104 0591
Bank Millennium S.A, BIC: BIGBPLPW
tpay
paypal


Facebook Twitter

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
ul. Górnośląska 20 lok. 6, 00-484 Warszawa
(22) 404 38 50
www.ordoiuris.pl

No comments:

Post a comment