Monday, 24 October 2016

Walonia odkłada decyzję ws. CETAMój komentarz:
To jest czas dany naszym władcom, aby zabrali się wreszcie do roboty. Poprosili ekspertów o wyjaśnienie im tej umowy i mieli odwagę zaprotestować przeciwko dalszemu zniewalaniu państw i narodów przez wielkie korporacje. I nie chowali się za plecami kilku milionów odważnych Walończyków.

No comments:

Post a comment