Tuesday, 18 October 2016

Warto przeczytać! "Repolonizacja Polski" - celna analiza ukazująca potrzebę zmian w kraju

"Repolonizacja Polski" to mądra książka dla rządzonych i rządzących oraz narzędzie w rękach patriotów.

No comments:

Post a comment