Sunday, 20 November 2016

Ewa Polak - Pałkiewicz: Kto tu rządzi? Od Kogo pochodzi „wszelka władza”?http://solidarni2010.pl/34294-ewa-polak---palkiewicz-kto-tu-rzadzi-od-kogo-pochodzi-8222wszelka-wladza8221.html?PHPSESSID=bc906c78a69fa9e0815d4f28c0e4e9e1
Mój komentarz: 
Na www.sejm.pl na samej górze umieszczony jest napis :
„Wszelka władza społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu”. 
Kiedyś proponowałem, aby wstawić do tego napisu jeszcze dwa słowa „i koniec”, ale dzisiaj widzę, że ten napis należałoby wymienić na zupełnie inny.

No comments:

Post a comment