Monday, 7 November 2016

Gdzie są nasz elity? Te post-perelowskie tak bardzo czują się właścicielami państwa, że próbują to siłą, to sposobem podważyć demokracjęNo comments:

Post a comment