Wednesday, 16 November 2016

GUS: coraz mniej małżeństw, coraz więcej rozwodów i dzieci pozamałżeńskich
Mój komentarz:
Opamiętaj się narodzie
Nie czyń tego co jest w modzie.
Żyj jak Bóg przykazał!
 

No comments:

Post a comment