Thursday, 17 November 2016

Kit kształtuje świadomość
Z Bożą pomocą,
prawdą, dobrem, pięknem,
mądrością i odwagą
można pokonać każde zło

Nie byt, nie mit, ale dzisiaj ciągle jeszcze – kit kształtuje świadomość. Dzieje się tak i dziać się będzie nadal z powodu naszej niewiedzy i braku aktywności. Nasza niewiedza i bierność są najlepszymi sprzymierzeńcami rozszerzania się wszelkiego zła.
Na naszej niewiedzy i niechęci do działania, braku odwagi, nie przeciwstawianiu się złu bazują wszyscy, i politycy, i wszelkiej maści manipulatorzy, i pseudonaukowcy i lekarze też.
Dlaczego jest tyle wokół nas zła, dlaczego to zło tak łatwo się rozprzestrzenia?

Nie, dlatego, że złoczyńcy są od nas mądrzejsi. Nie, dlatego, że jest ich więcej. Głównie, dlatego, że wykorzystują naszą niewiedzę i bierność. Może jeszcze jedno, są lepiej od nas zorganizowani. Może ktoś jeszcze doda, że mają więcej od nas pieniędzy.
Tak, to chyba prawda, że złoczyńcy są od nas bogatsi.
Jakie stąd płyną wnioski dla nas?
Po pierwsze, musimy się bardziej interesować otaczającą nas rzeczywistością. Zdobywać wiedzę, przede wszystkim po to, aby roztropnie odróżniać dobro od zła. Nie wspierać zła. Walczyć odważnie ze złem, bo zło łatwo nie rezygnuje.
Ponadto bronić dobra. Tworzyć dobro. Szerzyć dobro.
Nie wystarczy, że ja coś wiem. Muszę jeszcze mieć odwagę i umiejętnie przekazywać to dobro innym. Nie zazdrościć, że on potrafi a ja nie potrafię. Jeśli nie potrafię tworzyć dobra, to mogę szerzyć to dobro, które tworzą inni.
Dopiero nasza wiedza i aktywność może ograniczać rozwój i oddziaływanie zła.
Tutaj jest apel do mediów, do tzw. naszych mediów.
Nie popularyzujcie zła. Nie rozgłaszajcie go światu. Niech w naszych mediach będzie więcej dobra niż zła. Eliminujcie zło z naszych mediów i z naszego życia.
Niech p. Kurski poniecha wreszcie pluralizmu w mediach patriotycznych. Na zło jest dość miejsca w TVN, w „GW” i im podobnych mediach, nienaszyci, wrogich Polsce i Polakom. W mediach patriotycznych powinno być przede wszystkim miejsce dla patriotów, dla prawdy, dla dobra i dla piękna. Dla anty-polaków, dla złoczyńców jest dość miejsca w innych nie-naszych mediach.  
Te dwa hasła – Kit kształtuje świadomość – i – Myślenie ma kolosalną przyszłość – niech zostaną w pamiętnikach z PRL-u.
Życie, to nie uniwersytet, tu trzeba myśleć … i działać!
I chyba trzeba jeszcze pomyśleć o tym, jak złoczyńców pozbawić pieniędzy?
Albo, jak przekonać ich, aby swoje pieniądze przekazywali dla dobra, prawdy i piękna, a nie dla zła, fałszu i brzydoty?

No comments:

Post a comment