Thursday, 3 November 2016

Lewacki walec

Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego próbuje narzucić uczelniom genderową iluzję tolerancji

http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/169509,lewacki-walec.html

No comments:

Post a comment