Thursday, 3 November 2016

Nazywać rzeczy po imieniu

„O co te babska walczą? O prawo do zbrodni?!” 


No comments:

Post a comment