Tuesday, 8 November 2016

– Nie radzicie sobie? – Pomożemy!Z Bożą pomocą,
prawdą, dobrem, pięknem,
mądrością i odwagą
można pokonać każde zło

Od dłuższego czasu wydaje mi się, że nasi aktualni władcy nie radzą sobie z tymi problemami, przed którymi stanęło państwo i naród polski w wyniku antypolskich rządów poprzednich władców rodem z PO i PSL.
Dla mnie jest zrozumiałe, że żadna partia polityczna, żadna koalicja nie podoła tym problemom, szczególnie, gdy będzie się zamykać tylko w swoich kręgach ekspertów i zwolenników. Aby podźwignąć państwo i naród z tego widocznego wyniszczenia potrzebne jest wsparcie całego narodu a przede wszystkim jego patriotycznej większości.

W takim świetle postrzegam zakończoną wczoraj konferencję patriotycznych sfer Polaków mieszkających poza krajem. Mam nadzieję, że przyczyni się ona rychło do powołania nowych struktur patriotycznych wspierających państwo i naród polski.
W podobnym świetle postrzegam też powołany dzisiaj do istnienia Społeczny Trybunał Narodowy.
Wielkie siły drzemią jeszcze w sferach patriotycznych narodu polskiego, zarówno wśród Polaków w kraju, jak i wśród Polaków poza krajem. Patrioci i eksperci są także wśród tych Polaków, którzy może nie są zaliczani do sympatyków PiS-u, ale mogą i powinni być zaliczeni i to jak najszybciej do ludzi zatroskanych o losy państwa i narodu polskiego, do tych, którzy gotowi są już od dziś służyć Polsce i Polakom w kraju.
Jest też wielka potrzeba i ogrom zadań, których rozwiązanie wymaga istotnego przyspieszenia i stanowczego roztropnego działania.
Nie możemy czekać z zasmuconymi oczyma i przyspieszonym biciem serca na zbyt wolne i często niewłaściwe, czy nieudolne poczynania obecnych władz. Do takich problemów zaliczam przede wszystkim edukację narodową, media patriotyczne i system zdrowia. Nie mamy tutaj ani chwili do stracenia. 1 rok już minął.
Sam p. premier Mateusz Morawiecki i rozwój gospodarczy Polski nie podźwigną państwa i narodu polskiego z upadku.
Każde opóźnienie, czy niewłaściwe rozwiązania w edukacji, to kolejne stracone roczniki młodych Polaków. Media, kiedyś zwane publicznymi, ciągle nie mogą przeobrazić się w media patriotyczne, które powinny służyć dobru Polski i Polaków a nie hołdowaniu tzw. pluralizmu. System zdrowia niby ciągle modyfikowany nadal nie służy opiece zdrowia społeczeństwa, troszczy się bardziej o nasze choroby niż o nasze zdrowie.
Moim zdaniem, na gwałt potrzebne są nam inicjatywy podobne do dwóch wymienionych wyżej, które zgromadzą ekspertów w poszczególnych dziedzinach, którzy nie znaleźli jeszcze uznania w oczach naszych władców, ale sercem i umysłem potrafią służyć dobru Polski i Polaków, potrafią otworzyć oczy władcom i zmobilizować ich do roztropniejszych i odważniejszych działań, przede wszystkim w tych najważniejszych dziedzinach naszego życia, bez uzdrowieniach których nie odbudujemy szybko Polski naszych marzeń. Nie odbudujemy ducha w narodzie polskim, który jest fundamentem wszelkich innych zmian na lepsze.
Same zmiany nam nie wystarczą.
Jak widać dobra zmiana też nam nie wystarcza.
Polska potrzebuje lepszej zmiany.
Polska patriotyczna musi się aktywnie włączyć w odbudowę Polski naszych marzeń i wspierać sercem i umysłem nasze władze.

No comments:

Post a comment