Thursday, 24 November 2016

NIK: Kolejki pacjentów do lekarzy wciąż długieMój komentarz:
Dajcie ludziom zdrowe pożywienie. Zróbcie zakaz produkcji antypożywienia.  Nie niszczcie sytemu odpornościowego u dzieci poprzez przymusowe szczepienia. Wymieńcie system ‘zdrowia’, który zajmuje się jedynie ludźmi już chorymi na prawdziwy zdrowy system zdrowia, który zajmować się będzie także ludźmi zdrowymi, bo troska o zdrowie jest ważniejsza i musi poprzedzać troskę o choroby. Wprowadźcie specjalizację – lekarz od zdrowia, A nie tylko specjalizacje – lekarzy od chorób. Wymieńcie ministra od chorób na ministra od zdrowia, i całe z nim ministerstwo.
A wtedy kolejki do lekarzy specjalistów od chorób ‘same się skurczą’.
Same pieniądze nie uzdrowią ani chorych ludzi ani chorego systemu ‘zdrowia’.

No comments:

Post a comment