Saturday, 12 November 2016

P. Prof. Andrzej Nowak o stuleciu niepodległości: "Prezydent przedstawił pomysł, który jest naturalny, potrzebny i wart wysłuchania".http://wpolityce.pl/polityka/315161-prof-nowak-o-stuleciu-niepodleglosci-prezydent-przedstawil-pomysl-ktory-jest-naturalny-potrzebny-i-wart-wysluchania-nasz-wywiad


Mój komentarz:
A mnie ciągle oburza to podejście, że mówiąc o narodzie ma się zazwyczaj na myśli członków i popleczników partii politycznych. Ilu ich jest w sumie?
Przecież połowa narodu nie wzięła udziału w poprzednich wyborach. To jest ta siła, którą trzeba przywrócić państwu i narodowi polskiemu. Podnieść na duchu i zachęcić do pracy i działania na rzecz dobra wspólnego, dla dobra Polski i Polaków.
Zostawcie te KOD-y i inne smrody na bocznicy. A jeśli zaczną za mocno szkodzić Polsce i Polakom, to zróbcie wreszcie z nimi porządek. Czy jest jakaś władza w tym kraju, która nie boi się wrogów Polski i Polaków? Bo ja jakoś jej nie widzę gołym okiem.
A zajmijcie się całą resztą narodu.
Jedno jest dla mnie pewne. Żadna partia polityczna nie podniesie ducha w narodzie polskim. Trzeba się o to zwrócić do Pana Boga. Trzeba też ciągle zwracać uwagę Kościołowi katolickiemu w Polsce, jego hierarchom – naród zapomniał o Bogu, a Kościół zapomniał o narodzie. Naród potrzebuje nie tylko wodzów politycznych, ale także a może nade wszystko przewodników duchowych takich, jakich mieliśmy jeszcze nie dawno – ks. kard. August Hlond, ks. kard. Stefan Wyszyński. Trzeba przywrócić w Polsce autorytet Prymasa Polski.
 

No comments:

Post a comment