Thursday, 17 November 2016

Pieniądz ma służyć, a nie rządzić



No comments:

Post a Comment