Friday, 18 November 2016

Przebudzenie do wolności - P. Piotr Ł. J. Andrzejewski

"Wymiar wolności wywodzący się z chrześcijańskich zasad i wartości rodzi nadzieję na powrót do celu, jakim jest prawda, dobro i piękno w ładzie świata".


No comments:

Post a comment