Wednesday, 23 November 2016

Przypowieść o ojcu i jego dwóch synachZnamy tę przypowieść pewnie pod innym tytułem – przypowieść o synu marnotrawnym. Coraz częściej nazywa się ją przypowieścią o miłosiernym ojcu. Były też próby, aby nazywać ją przypowieścią o dwóch synach. Jeden marnotrawny a drugi nie w pełni dojrzały w swojej wierze. A tymczasem pierwsze słowa tej przypowieści – „Pewien człowiek miał dwóch synów”(Ł 15, 11-32) – sugerują nam, że najwłaściwszy tytuł tej przypowieści powinien brzmieć – Przypowieść o miłosiernym ojcu i jego dwóch synach (marnotrawnym i tym, który pozostał w domu) – i nie miał jeszcze możliwości zrozumienia i przeżycia rozłąki z domem rodzinnym i zwycięstwa nad sobą, oraz nadziei i radości powrotu do domu rodzinnego.
Kończę właśnie czytanie cz. 1 dzieła ks. kardynała Józefa Ratzingera – Papieża Benedykta XVI p.t. „Jezus z Nazaretu”. Tam właśnie spotykamy się z rozważaniami na temat naszej wiary. Jest to właściwie przewodnik po naszej wierze. Napisany językiem zrozumiałym dla każdego.
Zachęcam do tej lektury każdego, kto skończył edukację religijną na lekcjach religii, 10, 30, czy 50 lat temu.

No comments:

Post a comment