Wednesday, 9 November 2016

PSALM 112
Chwalcie, o dziatki, Najwyższego Pana,
Niech Mu jednemu cześć będzie śpiewana.
Niech imię Pańskie przebłogosławione.
Na wszystkie wieki będzie pochwalone.

Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada,
Niechaj świat Boską chwałę opowiada.
Pan ma narody wszystkie pod nogami,
Jego się chwała wznosi nad gwiazdami.

I któż się z Panem tym porówna, który.
Wysoko siedząc, z swej niebieskiej góry.
I co na niebie, i co jest na ziemi.
Oczyma widzi nieuchronionymi.

On ubogiego z nędzy wyprowadzi
I z książętami na krześle posadzi.
On niesie radość dla niepłodnej matki,
Mile w jej domu rozmnażając dziatki.

Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu;
Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
Jak od początku była, tak i ninie
I na wiek wieków niechaj zawsze słynie.

No comments:

Post a comment