Saturday, 19 November 2016

Publiczna cześć dla Chrystusa Króla

"Niestety, od wielu dziesięcioleci pokutuje u nas fałszywa opinia, jakoby nasz Naród był absolutnym suwerenem i że wszelka władza w naszym Państwie pochodzi od Narodu Polskiego. To jest wprawdzie słuszna teza, ale tylko w sensie materialnym, co już zostało podkreślone wyżej, ale nie w sensie formalnym, czyli duchowym i istotowym. Ten wymiar zabezpiecza w każdym podmiocie władzy w Polsce i na całym świecie pośród wszystkich sprawujących władzę sam Pan Bóg. Jakże zatem mądrym i głęboko w prawdzie o prawie jako prawie ugruntowanym jest akt składania publicznego hołdu Chrystusowi Królowi ze strony Rządzących Polską i całego Narodu".


1 comment:

  1. Dlaczego nie wybrać na króla Polaka na przykład Emanuela?

    ReplyDelete