Wednesday, 9 November 2016

Radziwiłł umywa ręceMój komentarz:
Dobra zmiana musi być wzbogacona lepszą wymianą. P. Radziwiłl już pokazał co potrafi i czego nie potrafi.
Ale nie wystarczy tylko wymienić ministra trzeba jeszcze wymienić symbol Ministerstwa Zdrowia i przede wszystkim wymienić istniejący system 'zdrowia' na prawdziwy system zdrowia bez cudzysłowu, w którym troska o zdrowie społeczeństwa będzie ważniejsza od troski o choroby.

No comments:

Post a comment