Wednesday, 9 November 2016

Raz jeszcze – God bless America!Z Bożą pomocą,
prawdą, dobrem, pięknem,
mądrością i odwagą
można pokonać każde zło

Kończy się Rok Miłosierdzia Bożego dla świata całego. Ale nie kończy się Ameryka. Bóg w Miłosierdziu swoim daje raz jeszcze szanse narodowi amerykańskiemu na odrodzenie.
Wiemy, że wiele zła rodzi się w USA i zalewa świat. Ale proces ten może się gruntownie zmienić. Bo również wiele dobra jest jeszcze w narodzie amerykańskim i wiele sił, aby walkę zła z dobrem zamienić na walkę dobra ze złem i rozszerzyć ją na cały świat.
Jednak do pełnego zwycięstwa dobra nad złem potrzebne są współdziałania innych narodów. Amerykanie dzisiaj pokazali, że można ignorować wszelkie zło wypływające, czy to z mediów, czy to z głów i serc zepsutych, że wielkie pieniądze nie wystarczą do zniekształcania prawdy o otaczającym nas świecie, że prawda jest zawsze prawdą i łatwo ją rozpoznać stosując metodę Seneki, która mówi, że  
– Tylko prawda jest z każdej swej strony taka sama!
Przy okazji jeszcze jedna myśl Seneki
– Bogactwa mądremu służą, nad głupim panują!
Ta szansa staje dzisiaj przed wieloma narodami zniewalanymi przez zło mediów i często przez zło tzw. elit, współczesnych, które charakteryzują się tym, że są wrogo nastawione do narodu a więc po prostu elitami nie są i być nie mogą.
Pan Bóg nie zapomniał o tym łez padole, to raczej człowiek zapomniał na ‘chwilę’ o Panu Bogu. To człowiek, zapomniał o tym, że losy tego świata, że losy państw i narodów, że losy każdego z nas nie są w rękach tow. Merkel, tow. Putin, czy w rękach samozwańczych wodzów z Unii Europejskiej, lecz ciągle i na zawsze są w rękach Miłosiernego Boga.
Oby ta ‘chwila’ jak najszybciej minęła, bezpowrotnie!

No comments:

Post a comment