Wednesday, 30 November 2016

Rządowy pakiet obowiązkowy. P. Stanisław Janecki we "wSieci": "Pięć spraw, które rząd Beaty Szydło powinien załatwić pilnie"

Mój komentarz:
Jeśli tego jeszcze nie ma w zestawie p. Janeckiego, to bardzo proszę dopisać, że wśród zadań pierwszoplanowych, tym razem, moim skromnym zdaniem, powinny się znaleźć także
- media patriotyczne, nie publiczne i nie narodowe, tylko patriotyczne, dla których najważniejsze wartości, to prawda, dobro i piękno oraz służba dla dobra Polski i Polaków, a nie dla żadnej partii politycznej, czy dla … demokracji lub pluralizmu.
- edukacja narodowa, polska, nie wzorowana na żadnej innej, każde opóźnienie i broń Boże, błędy, to strata rocznika po roczniku młodych Polek i Polaków.
- zdrowy system zdrowia, w którym troska o zdrowie społeczeństwa jest ważniejsza od troski o choroby, a więc system wyzwolony z niewoli mafii medyczno-farmaceutycznej, jaki mamy dzisiaj w Polsce.
Do tego komentarza dodałem jeszcze jeden:


Bo człowiek, to C + U + D


Myślę, że tylko w języku polskim można tak pięknie i w pełni określić człowieka, mówiąc, że człowiek, to c + u + d, czyli ciało i umysł i dusza. Stąd wynika, że pełny rozwój człowieka ma miejsce tylko wtedy, gdy następuje harmonijny rozwój w tych trzech wymiarach.
Oczywiście dla rozwoju Polski ważne są takie dziedziny, jak gospodarka, finanse, sądownictwo, armia itp. itd. Ale dla rozwoju Polski jest nie mniej, a ja uważam, że jeszcze bardziej potrzebne podniesienie na duchu narodu polskiego. Rację mają i p. min. Macierewicz, i p. premier Morawiecki, i p. min. Ziobro, że robią to, co robią, bo robią dobrą robotę dla Polski i Polaków. Ale pełny sukces, pełny rozwój Polski i Polaków nastąpi dopiero wówczas, gdy podniesiemy ten naród z upadku, gdy podniesiemy ducha narodu polskiego.
Takie podejście do człowieka jest właściwe i konieczne zarówno w edukacji (U), jak i w opiece zdrowotnej (C) i w rozwoju duchowym (D).
A moim zdaniem te trzy wymiary naszego bytowania na tej ziemi, na polskiej ziemi są najbardziej zaniedbane. Dlatego o tym piszę, aby dołączyć te zadania do zadań rządu. Ale nie tylko, pełny rozwój człowieka wymaga również współdziałania Kościoła katolickiego w Polsce. Każdy naród wymaga duchowego przewodnictwa, a naród polski szczególnie.
 


No comments:

Post a comment