Thursday, 10 November 2016

Senat: konferencja nt. polskiego dziedzictwa kulturowego na WschodzieMój komentarz:
To jest skandal, żeby ciągle dzielić Polaków!
Nie ma Polonii i Polonusów.
Są Polacy w kraju i Polacy poza krajem!

No comments:

Post a comment