Thursday, 8 December 2016

3 filaryZ Bożą pomocą,
prawdą, dobrem, pięknem,
mądrością i odwagą
można pokonać każde zło
i zbudować Wielkie Dobro,
Wspaniałą Polskę!

Każda konstrukcja, każda budowla i każda reforma musi być budowana od podstaw, od fundamentów, roztropnie, odważnie i zgodnie z przyjętymi założeniami.
Odnoszę wrażenie, że wiele reform, wiele zmian, o jakich mówi się dzisiaj w Polsce są przede wszystkim pozbawione swoich naturalnych, polskich fundamentów.
Nie uratujemy Polski, nie zbudujemy nowej Polski, jeśli będziemy te wszystkie zmiany realizować pod dyktando, czy nawet tylko realizując wymagania i cele stawiane nam przez władców Europy i innych mędrców, którzy wiedzą lepiej od nas, co nam Polakom potrzeba.
Weźmy pod uwagę trzy przykłady z naszego społecznego życia, moim zdaniem podstawowe a jednocześnie niewłaściwie realizowane w ramach tzw. dobrej zmianie. Ponieważ brak im polskich fundamentów.


Edukacja narodowa.
Dla Niemców, wodzów Europy, wystarczy, jeśli w Polsce ‘wyhodujemy’ im służących, parobków, czy automaty do wykonywania poleceń.
Dla Polski, to nie wystarczy. Dla Polski trzeba wychować i wyedukować pełnowartościowego Polaka, człowieka. A w języku polskim i być może tylko w języku polskim, o człowieku możemy powiedzieć, że to
C + U + D, czyli Ciało + Umysł + Dusza, nieśmiertelna.
Edukacja narodowa w Polsce, nawet, gdyby cały świat zwariował i myślał inaczej, musi służyć harmonijnemu rozwojowi tych trzech filarów, ciała, umysłu i duszy człowieka.
Czy dzisiaj ktoś z reformatorów naszej polskiej edukacji patrzy w ten sposób na projektowane zmiany?
Gra w szachy i nauka programowania, nawet ukryta pod nazwą informatyka, nie wpłynie ani na rozwój ciała, ani na rozwój umysłu, ani na rozwój duszy ucznia.
W polskiej szkole nie możemy poprzestać tylko na wychowaniu fizycznym i umysłowym młodego człowieka. W procesie edukacji i wychowania musi być także uwzględnione życie duchowe. Wielu z nas ludzi wierzących bardziej troszczy się o zdrowie ciała niż o zdrowie nieśmiertelnej duszy. A przecież dobrze wiemy, że to duch daje prawdziwą moc człowiekowi, ludzkiemu ciału i duszy.
W czasach nam współczesnych, kiedy zmieniły się metody prowadzenia walki, prowadzenia wojen, tylko pełny harmonijny rozwój człowieka, daje nam wartościowych wojowników. Bo dzisiejsze metody walki obejmują właśnie swym zasięgiem te trzy sfery, fizyczną, umysłową i duchową.

Zdrowy System Zdrowia.
Tak się szczęśliwie składa, że te trzy filary muszą być uwzględnione także w reformie, czy budowie nowego zdrowego systemu zdrowia w Polsce.
Istniejący aktualnie w Polsce tzw. system zdrowia opanowany już został przez mafię medyczno-farmaceutyczną. Chociaż ten system ciągle nazywany jest systemem zdrowia, a ministerstwo ministerstwem zdrowia, to przecież każdy z nas wie, że zdrowy człowiek nie może skorzystać z usług tego systemu. Dopiero trzeba zachorować i to ‘najlepiej’ poważnie, aby skorzystać z jego usług. Za największe osiągnięcie ministerstwa zdrowia sam p. minister uznał ulgi w zakupie lekarstw przez seniorów!
Przez troskę o zdrowie rozumie się ciągle ‘troskę’ o choroby. Chociaż chory jest człowiek, to dla lekarza chora jest tylko jego nerka, płuco, czy serce.
A przecież człowiek, to C + U + D!
Zdrowy, naturalny system zdrowia, medycyna naturalna, powinna troszczyć się o zdrowie człowieka i leczyć całego człowieka, a nie tylko jego chore organy.  A przede wszystkim zapobiegać chorobom, szukać i usuwać przyczyny chorób, a nie tylko przepisywać tzw. lekarstwa.
Więc prawda o tym, że człowiek to C + U + D, przynajmniej dla nas Polaków musi oznaczać respektowanie tego modelu w każdej dziedzinie naszego życia. Nie tylko w medycynie i edukacji, ale wszędzie, w każdej dziedzinie ludzkiej działalności. Także w pracy, w biurze i w fabryce. Bo człowiek, to nie robol, czy urzędnik, ale C + U + D.
            Skracam te wywody, bo opisałem je bardziej szczegółowo w tekście p.t. „Zdrowy System Zdrowia – wersja pełna”.

Media patriotyczne

W tym przypadku też możemy określić trzy podstawowe filary, będą to
Prawda + Dobro + Piękno”, w skrócie „P + D + P”.
Tymczasem, co obserwujemy?
Fałsz, Zło i Brzydotę (FZB). Oraz dodatkowo jeszcze dążenie do … pluralizmu. Dążenie do pluralizmu, i to tylko w media patriotycznych, a nie w całych mediach. Co jest zupełnie nie do przyjęcia. FZB mają już swoją ‘siedzibę’ w TVN, Polsat, czy „GW” i im podobnych mediach, więc dla równowagi, dla pluralizmu, konieczne jest ‘ograniczenie’ mediów patriotycznych, zwanych kiedyś publicznymi, do „P + D + P”.

Jeśli chcemy odrodzić Polskę i naród polski, to tylko z Bogiem. Sami kulturyści, sami uczeni, a nawet obie te grupy razem nigdy tego nie dokonają. Mogą to uczynić tylko C + U + Downi Polacy z Bożym błogosławieństwem.
Mogą to uczynić tylko Polacy, rozumiejący i respektujący jeszcze jedną trójwartościową hierarchię wartości, jeszcze następne trzy filary zawarte w haśle
Bóg + Ojczyzna + Rodzina”, w skrócie „B + O + R”.
Te trzy filary mają swoje zastosowanie w zasadzie w każdej indywidualnej, społecznej, gospodarczej, czy politycznej działalności.

No comments:

Post a comment