Wednesday, 14 December 2016

Cała debata w spr. Polski i Trybunału Konstytucyjnego w Parlamencie Europejskim. Legutko -Timmermans

No comments:

Post a comment