Sunday, 25 December 2016

Halina Łabonarska: "Połączenia wiary i polskości nie da się rozdzielić. Słowa Bóg, Honor, Ojczyzna były i są nadal aktualne"

Mój komentarz:

A ja uważam, że na dzisiejsze czasy, czasy walki z Bogiem, Ojczyzną i Rodziną bardziej właściwe jest przyjęcie hasła – Bóg + Ojczyzna  + Rodzina!
P.S.
Nie znalazło się miejsce dla tego komentarza w wpolityce.pl.

No comments:

Post a comment