Tuesday, 13 December 2016

Komunikat Społecznego Trybunału Narodowego: wskazano nazwiska osób, których czyny powinny być osądzone w pierwszej kolejności

No comments:

Post a comment