Monday, 19 December 2016

LICHOCKA vs SZCZERBA

http://vod.gazetapolska.pl/14564-lichocka-vs-szczerba
Mój komentarz:
Zapraszam do spokojnego obejrzenia tego programu. To, co tam się dzieje w tym programie, to jeden wielki skandal. Brak kultury, szacunku do drugiego człowieka, i uczciwości, czy prawdomówności, to zachowanie ludzi prymitywnych. Najbardziej kulturalną osobą w tym programie był p. poseł z Kukiz’15.
Kiedy wreszcie, przynajmniej w TVP, doczekamy się kulturalnych dyskusji?
Ale nie to jest najważniejsze. Dla mnie najboleśniejsze i karygodne jest to, że po skończeniu tego programu nadal nie wiemy, jaka jest prawda. To nie jest tylko wina uczestników tego programu, to jest przede wszystkim wina gospodarza, prowadzącego ten program. Ta telewizja, telewizja kiedyś patriotyczna, powinna przybliżać nas do prawdy, tak blisko, jak to jest tylko możliwe w danym czasie. Nie pluralizm, lecz prawda, to jest zadanie dla telewizji patriotycznej.
Oczywiście zrobić taki rzetelny program jest dużo trudniej niż wywołać dalszy ferment i nie dopuszczać do wykrycia prawdy.

Kiedy wreszcie TVP oznaczać będzie TV Prawdy?

No comments:

Post a comment