Friday, 30 December 2016

Nie ma czym się leczyć

Mój komentarz:
Najlepszy sposób na leczenie podał już przed wiekami Hipokrates -   ” Niechaj pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem”!
Kiedy to wreszcie wejdzie w życie?
Kiedy nie będzie w naszych sklepach, stołówkach i restauracjach szkodliwego dla zdrowia ‘pożywienia’?
Kiedy w kranach będzie czysta zdrowa woda a nie trująca ciecz?
Itd. itp.
Troska o zdrowie, o zdrowe naturalne pożywienie jest ważniejsza od lekarstw, od troski o choroby i ich 'leczenie' tzw. lekarstwami!

No comments:

Post a comment