Tuesday, 13 December 2016

Niezabliźniona rana

Zapalmy dziś w oknach o godz. 19.30 „światło wolności” w hołdzie wszystkim ofiarom stanu wojennego. Pomódlmy się w intencji Polski.

http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/172251,niezablizniona-rana.html

No comments:

Post a comment