Tuesday, 13 December 2016

Od stanu wojennego odprawiana jest tu codziennie Msza św. za Ojczyznę

No comments:

Post a comment