Saturday, 17 December 2016

Otoczmy posłów modlitwą


Mój komentarz:
Oprócz modlitw podanych w www.zapolske.pl proponuję jeszcze Litanię narodu polskiego i Modlitwę w intencji Ojczyzny Sł. B. ks. Stefana kardynała Wyszyńskiego

Oraz pieśń-modlitwę – Pójdź do Jezusa


Módlmy się nie tylko za posłów, ale i za członków Senatu, p. prezydenta Andrzeja Dudę oraz za członków rządu.
Módlmy się również za duchowieństwo polskie w kraju i poza jego granicami. 
I za siostry zakonne też.

No comments:

Post a comment