Tuesday, 20 December 2016

P. Jarosław Kaczyński i p. Beata Szydło na Jasnej Górze. Politycy modlą się za Ojczyznę podczas Apelu Jasnogórskiego


Mój komentarz:
Brawo! Bogu dzięki!

Tak, to jest właściwa droga do zwycięstwa dobra nad złem w Ojczyźnie naszej!
Bo jedynym lekarstwem na zło jest dobro.

No comments:

Post a comment