Tuesday, 13 December 2016

P. Prof. Andrzej Zybertowicz: Cenę za stan wojenny płacimy do dzisiaj

No comments:

Post a comment